srijeda, 1. siječnja 2014.

Ovo nije „Ovo nije moj svijet“

Godine 1976.na ulicama Beograda,umjetnik Željko Jerman na velikoj roli foto papira ispisuje tekst (koristeći se pritom kemikalijama koje se koriste u razvijanju fotografija) „Ovo nije moj svijet”.Naizgled jednostavna tvrdnja, tada je bila izraz pobune protiv ustaljenih vrijednosti o umjetnosti, svijetu umjetnosti pa i samog tadašnjeg društva.
Željko Jerman:Ovo nije moj svijet,1976.
 Pedesetak godina prije Jermanove akcije belgijski nadrealistički slikar Rene Magritte ispod realistički naslikane lule je napisao: "Ovo nije lula“, što isprva zvuči kao kontradikcija, ali zapravo nije jer to i nije prava lula, nego samo njena slika. U tome se zrcalila Magritteova filozofija da bez obzira na to koliko je neki objekt realistično nacrtan, ljudi ga nikada ne mogu percipirati kao stvaran, nego samo njegovu sliku.
Rene Magritte.Ovo nije lula,1929.
Fuzijom navedenih djela dvojice spomenutih umjetnika dogodilo se nekoliko neočekivanosti:
umjesto  naslikanog realističnog objekta, naslikan je umjetnički objekt;
naslikani umjetnički objekt prikazuje rolu foto papira s tekstom „Ovo nije moj svijet“ ispod naslikane role nalazi se ispisani  tekst stiliziranim rukopisom koji kaže:“Ovo nije „Ovo nije moj svijet.“;Tako se promjena paradigme ogleda u sljedećem: To što vidimo doista  nije Jermanova rola papira, ali za razliku od Magritteove lule koja se ne može napuniti duhanom, pa je očigledno prema tome samo slika lule, ovaj naslikani objekt iako  naslikan  može biti jednako upotrebljiv kao i original, ali i ne mora; Kopiranje umjetnikovog rukopisa, od poruke na neki način stvara svojevrsnu relikviju, pa je stoga to negiranje svijeta tako postala poruka i za buduće naraštaje, a ne tek izraz osjećaja jednog pojedinca u Beogradu 1976.godine;
kao takvog (poput kakvog religijskog teksta) ni njega se ne smije čitati doslovno jer je sama umjetnost povijesna kategorija(razvija se u prostoru i vremenu)pa će tako negacija svijeta za svakog konzumenta tih riječi imati različito značenje. Budući da je  ta jednostavna tvrdnja konstanta ,dapače svojevrsni perpetum mobile,može se započeti s procesom metamorfoze -iz primitivnog umjetničkog oblika zvanog site-specific u savršeniji umjetnički oblik man-specific.Zlatko Kozina:Ovo nije"Ovo nije moj svijet".2013.