srijeda, 29. kolovoza 2018.

Otpaci„Ono što netko stvarno 'želi reći', 'što misli', već je 'prisutno negdje' u njegovom umu.“(prema Jackendoff,2016:103).U umu, za koji većina iz oportunističkih razloga pogrešno vjeruje da je smješten (samo!) u želatinoznoj masi zvanoj mozak. Sam um (što nam danas otkriva i suvremena neuroznanost i neke druge znanosti koje se bave pitanjem uma i spoznaje) ipak nadilazi taj(za ogromnu većinu, očekivano - stožerni) organ. Bez sumnje kako je mozak neizostavan u procesu „umovanja“ , no um ipak svoje djelovanje  manifestira služeći se i drugim organima i dijelovima ljudskog tijela. Štoviše, um je prema novim znanstvenim spoznajama u neprestanoj interakciji s okolinom: „suobličujući se“, s njom postaje njen strukturalni dio. To usađivanje u okolinu naslućujemo i u situacijama kad se taj isti um „bavi umjetnošću“.Premda s drugim namjerama i u sasvim drugom kontekstu Marcel Duchamp davno je  ustvrdio kako je  publika ta koja dovršava neko umjetničko djelo, odnosno da „ slike stvaraju promatrači.“(Bourriaud,2013:32) U kontekstu najnovijih znanstvenih spoznaja o umu to dakako zadobiva bitno drugačiji smisao. Jer sada umjetničko djelo preuzima ulogu „okoline“ (i to ne samo u sociološkom smislu) koja djeluje na gledatelja dok  umovi gledatelja istovremeno suobličuju organički dinamizam stvarnosti tog istog umjetničkog djela unutar onog što se katkad naziva  kozmičkom cjelinom (sad jedino preostaje pitanje do koje kvantitativno/kvalitativne razine ta „suobličavanja“ uopće  dopiru?). Američki teoretičar umjetnosti   Arthur Danto to je isto prepoznao u  činu davanja  naslova umjetničkom djelu (od strane umjetnika) ustvrdivši kako naslov nije tek nekakva etiketa, nešto  usputno, nego je to „uputa za tumačenje djela“ njegov strukturni dio (Labus,2006:80). Slična stremljenja prepoznajemo i u radikalnosti avangardnog skladatelja Johna Cagea koji sam nije posjedovao nikakve nosače zvuka (gramofonske ploče, audio kazete ili CD-e) smatrajući kako glazba može biti različita samo u živoj izvedbi „dok je na snimkama uvijek ista.“ Drugim riječima samo ako je „utjelotvorena“ odnosno „uprostorena“, neće se pretvoriti u “mrtvu stvar“i prestati biti „događaj u vremenu“. (Basting,2002:29-33)  Zato bismo i mogli bez ikakvog kolebanja konstatirati kako umjetničko djelo doista, kako kaže Bourriaud,(1990:28) počiva na „uspostavljanju odnosa među subjektima“ pri čemu „ je svako umjetničko djelo poziv na suživot u zajedničkom svijetu“
John Cage:New River Watercolors (Series I,#5)1988.
S druge strane nameće se pitanje u kojoj mjeri Bourriadov „prijedlog“ tek ponavlja uobičajene  postavke fenomenološkog spoznajnog registra ,a u kojoj je primjerice otvoren za (potencijalni)[1]odnos  „između svijesti  i svijeta[kako ga je svojevremeno predlagao Teilhard de Chardin, a koji] treba tražiti u fizičkoj konzistenciji i evolutivnoj vezanosti jednog elementa s drugim.“(Šlosar,1999:581).Sudeći prema ontološkoj „riznici“ suvremene umjetnosti te kako sad stvari stoje, od te potencijalnosti doskora neće biti ništa. Redukcionizam duha uz kartezijansko fingiranje kreativnosti,  sveden na posljednju sekundu od ukupno 3600 , [2] u skorašnjoj budućnosti (ne dogodi li se značajnija promjena ) ne obećava puno. U tom kontekstu djela spomenutih umjetnika (Duchamp, Cage) i promatramo kao „heretičke  ekstenzije“ u, do tada prilično linearnom razvoju umjetnosti, a  koje su ti isti umjetnici vlastitom intuicijom isprovocirali. Međutim, dogodilo se očekivano: njihovu su herezu pohranili u muzeje, a od njihovih djela načinili oltare. Priče o njima i njihovim životima opisane su  u mnogim  „svetim knjigama“[ teorijskim tekstovima moderne i suvremene umjetnosti ] ,a autoriteti koji se bave njihovim djelom i dalje se brinu da sve bude „ispravno“ protumačeno.(De Mello,2000a:18) „Zaokupljeni tim zadaćama ljudi su potpuno zaboravili [kako se igrati]“[3] U takvom „fenomenološkom“stanju liminalnost vremena i prostora se sve  više očituje kao lažna, rezultat čega je masovna pojava „cvjetanja“  lažne  kreativnosti. U samoograničenosti takvog  liminalnog vremena i  prostora u kojem je njegova „rubnost“ (služeći se Cageovim izrazom) „mrtva stvar“ jer joj se „živa izvedba“ priznaje tek u „posljednjoj sekundi“, kreativnost nije stvarna nego deklarativna pojavnost. U to se možemo najbolje uvjeriti na primjeru Duchampove preporuke o tome kako se uvijek možemo poslužiti nekom Rembrandtovom slikom kao daskom za peglanje!(Bourriaud,166) Taj  je prijedlog naravno sasvim legitiman jer što su mudrosti, stavovi i djela mrtvih ljudi nego  otpaci ,no ipak jedini preostali materijal  kojim se jedino i može izgraditi privremena građevina ili možda zapaliti  žar koji bi se mogao rasplamsati i barem zakratko  osvijetliti prostor vlastitog bivstvovanja(De Mello,2000b:56) Budući da  upravo  kreativnost pristiže iz arsenala  „ onog najosobnijeg“ kako okarakterizirati svu poplavu kreativnih radionica/tečaja doli kao društveno prihvatljivi  oksimoron jer – kreativnost se  ne da naučiti  kao što se ne može kopirati ili imitirati tuđi stvaralački ritam! Zato se s lakoćom i zaboravlja kako je Duchampov prijedlog bio samo poticaj na djelovanje a ne doslovna uputa;  jednako tako logično i sasvim opravdano bilo bi nastaviti igru pa bi prijedlog kojim bi  čitav Duchampov ili Cageov (ili nekog drugog, svejedno ) oeuvre (ne tek neko pojedinačno djelo) upotrijebili kao dasku za peglanje, bio i dalje samo impetus ka mogućim divergencijama i konvergencijama , a ne doslovna uputa. Najveći problem Duchampovih sljedbenika i  leži upravo u činjenici što ga je velika većina vidjela tek kao društvenog provokatora (čak i da je umjetnik sebe jedino takvim i želio predstaviti to nikoga u kasnijim referiranjima ne bi niti najmanje obvezivalo) pa se ti isti Kolumbo-i naših  dana bez čvrstih „polica osiguranja“ uglavnom ne usuđuju odvažiti na „put u nepoznato“. Naprotiv, svjedočimo uobičajenim govorima  o velikanima koji sve više postaju „korektnim mrtvim stvarima “ kao i ne razumijevanju  riječi starog kolara: „Sve što je bilo vrijedno da se preda dalje, umrlo je s njima“(2000b:56)
Wittgensteinova tvrdnja kako je sve i prije nego nešto poželimo reći već prisutno u umu, ne mora biti otežavajuća okolnost, ili uteg koji bi nas onemogućio da taj kolektivni element svijesti(jezik kojim govorimo da znamo da znamo) pokušamo vidjeti kao nešto što je sadržajno i morfološki oduvijek komplementarno materiji u svim njenim fazama, staro poput svemira, prisutno u svih  3600 sekundi , a ne tek u posljednjoj.
Na koncu, mogli bismo zaključiti kako zbog toga i spomenuto Adornovo davanje naslova(premda sam teoretičar najvjerojatnije o tome nije promišljao u tom kontekstu )određenom umjetničkom djelu za naše iskustvo postaje važnije u trenutcima zamišljenog izgovaranja(koje može postati i  stvarnim zvukom što opet cijelu stvar podiže na drugu razinu) ,nego što bi bilo u trenutcima zamišljanja njegovog značenja ili namjere. To je upravo ono ključno na čemu je  John Cage inzistirao. Govoreći o značenju riječi kao nečemu nevažnom, odnosno razlikama između „uvijek iste snimke“ i „žive izvedbe“ on je odbacio kartuzijanski model mišljenja i značenja koji se koristi metodama usklađivanja prostornih i pojmovnih struktura. Dok isti podrazumijeva strukturalnu postavljenost(smisao) i određenu vrstu kontrole  Cage uvelike inzistira na slučajnosti odnosno prihvaćanju neke vrste –predsvijesti što bi bilo puno bliže Teilhardovoj ideji raspršene svijesti koja se tek pojavom čovjeka počela komprimirati odnosno uvijati u samu sebe što na koncu znači kako je ideja wittgensteinovskog uma u kome se već sve nalazi , sasvim logična.
Zato  bi se u rečenicu „Ono što netko stvarno 'želi reći', 'što misli', već je 'prisutno negdje' u njegovom umu“ , moglo ili trebalo na kraju  dodati – i to ,oduvijek (dok uma još nije ni bilo) !

Popis korištenih izvora:
1.      Jackenhoff, R.(2016) Praktični vodič kroz mišljenje i značenje, Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje
2.      Bourriaud, N.(2013)Relacijska estetika / Postprodukcija: Kultura kao scenarij: kako umjetnost reprogramira suvremeni svijet, Zagreb: Biblioteka Refleksije
3.      Labus, M.(2006) Filozofija moderne umjetnosti: onto-antropologijski i socio-kulturni pristupi, Zagreb: Biblioteka znanost i društvo
4.      Basting, B.(2002) U posjetu Johnu Cageu , prev.V.Polić,15 dana: ilustrirani časopis za umjetnost i kulturu  15 ( 6 ), str.29-33.
5.      Šlosar, M.(1999)“ Ideja evolucije čovjeka u duhovnoj misli Teilharda de Chardina, Obnovljeni život: časopis filozofiju i religijske znanosti za 54 (4) str.577-88.
6.      De Mello, A.(2000) Molitva žabe I, Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove
7.      De Mello, A.(2000) Molitva žabe II, Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove

[1] Potencijalnost u ovom slučaju podrazumijeva otvorenost u kojoj nema mjesta bilo kakvim fetišističko- dogmatskim nagnućima
[2] U dokumentarnom serijalu Cosmos emitiranom na kanalu National Geographic astrofizičar Neil deGrasse Tyson slikovito objašnjava čitavu povijest Svemira kao trajanje od jednog sata gdje se na samom  njegovu isteku u posljednjem  djeliću posljednje sekunde pojavljuje čovjek na „svemirskoj pozornici“. 
[3]Parafraza De Mellove priče o Izumitelju vatre ....

Nema komentara:

Objavi komentar